XəbərlərARPA –da növbəti Risk Komitəsinin görüşü keçirildi

ARPA-nın  tərkibində olan Risk Komitəsi “Atabank” ASC-nin Risk Menecmenti Departamentinin direktoru Elman Sadıqovun sədrliyi ilə növbəti görüşü keçirilmişdir. Görüşdə bank və sığorta şirkətlərinin risk menecerləri iştirak etmişlər. İclasın əsas müzakirə mövzuları bank və sığorta sektorunda risk dərəcəsi getdikcə artmaqda olan istər informasiya texnologiyaları, istərsə də plastik kartlar sahəsində fraud (saxtakarlıq) hallarının çeşid və həcm etibarilə artması və onların qarşısının alınması yolları, bu sahədə tətbiq olunan beynəlxalq təcrübələr və maliyyə sektorunun 2014-cü ildən öncəki vəziyyəti, böhran dövrü və mövcud vəziyyətin müqayisəli təhlili olmuşdur.Saxtakarlıq halları ilə bağlı mövcud risklərin aradan qaldırılması üçün ilk növbədə onların vaxtında müəyyən edilməsinin vacibliyini qeyd edən E.Sadıqov bunun üçün risk menecerlərinin qarşılıqlı əlaqələrinin daha sıx və müntəzəm şəkildə olacağını vurğulamışdır. O, qeyd etmişdir ki, bankın başqa sahələrindən (marketinq və sair) fərqli olaraq risklərin idarə edilməsi sahəsində fikir mübadiləsi bir bankda olan saxtakarlıq, sistemə kənar müdaxilə hallarının digər banklarda vaxtında qarşısının alınması və nəticədə bank sisteminə vurulacaq zərərin minimallaşdırılması baxımından çox səmərəli olar. Görüşdə komitə üzvləri xüsusilə xarici ölkələrdə baş verən müxtəlif saxtakarlıq hallarını qeyd edərək müxtəlif hadisələr haqqında danışmışlar. Həmin halların ölkəmizin bank və sığorta şirkətlərində baş verməməsi üçün indidən ciddi tədbirlərin görülməsinin vacibliyi vurğulanmış, bir neçə müxtəlif həll variantlarına toxunulmuşdur. Sonra E.Sadıqov risk menecerlərinin bu kimi məsələlərdən vaxtında xəbərdar olmaları və daha operativ tədbirlərin görülməsi, bank və sığorta sektorunda risklərin minimallaşdırılmasına yardım etmək məqsədi daşıyan bir təklif irəli sürmüşdür. Həmin təklif WhatsApp proqramında bir qrup yaratmaqdan ibarətdir ki, həmin qrupda saxtakarlıq və dələduzluq hallarına qarşı daha mütəşəkkil tədbirlərin görülməsi və risklərin minimallaşdırılması üçün operativ informasiya və təcrübə mübadiləsinin aparılması nəzərdə tutulur. Komitə üzvləri tərəfindən qeyd olunmuşdur ki, digər kommunikasiya növləri effektivlik və operativlik baxımından geri qaldığı üçün mövcud təklif daha səmərəlidir. Burada əsas məqsədin bir bankda baş verən halın digər banklara yoluxmaması və sistem riski yaranmasının qarşısının alınmasıdır. Komitə üzvləri saxtakarlıq hallarına qarşı mübarizə tədbirləri ilə bağlı xarici təcrübənin öyrənilməsinin də vacibliyini qeyd etmiş və təklif olunmuşdur ki, AR Maliyyə Bazarları Nəzarət Palatasına bu sahədə xarici mütəxəssis(lər)in iştirakı ilə təlim-seminarlar keçirilməsi üçün müraciət edilsin. Təklif müsbət qarşılanmış və qərara alınmışdır ki, ARPA tərəfindən qeyd olunan məsələ ilə bağlı AR Maliyyə Bazarları Nəzarət Palatasına müraciət olunsun.

Sonra E.Sadıqov Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsində riskyönümlü idarəetmə, maliyyə sektorunda risklərin idarə edilməsi sahəsinin vacibliyi və əsas məsələ olan risk mədəniyyətinin formalaşdırılması mövzularına toxunmuşdur. Mövzu ətrafında öz fikirlərini səsləndirən komitə üzvləri müxtəlif problemlərə toxundular və təkliflər səsləndirilmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, risklərin idarə edilməsi zamanı hər bir risk meneceri spesifik məsələləri, hər bir bankın məruz qaldığı fərdi riskləri və amilləri nəzərə almalı, risklərin idarə edilməsində formallıq və bürokratik məsələlər minimuma endirilməlidir.

Sonra risklərin idarə edilməsi sahəsində mütəxəssislərin yetişdirilməsi, analitik təhlil məsələləri, proqram təminatlarındakı çatışmazlıqlar, modelləşdirmə və makro stress testlərin həyata keçirilməsində çatışmazlıqlar kimi vacib məsələlərə toxunulmuşdur. Risklərin idarə edilməsində səmərəliliyin 70-80%-nin statistik bazanın təkmil olmasından asılı olması və mükəmməl statistik bazanın vacibliyinə bir daha toxunulmuşdur. Xüsusilə vurğulanmışdır ki, beynəlxalq hesabatlılıq sisteminə keçid orta və iri sahibkarlıq subyektlərində kredit verilişləri zamanı risklərin daha obyektiv ölçülməsinə şərait yaradacaqdır.

Şərh yaz

Your email address will not be published.