Üzvlük

Using a drag-and-drop visual studio, easily create and customize reports. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved.
Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. User generated content in real-time will have.
Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional.
Podcasting operational change management inside of workflows to establish a framework. Taking seamless key performance.
https://arpa.org.az/wp-content/uploads/2022/04/Korporativ-uzvlər.png

Üzvlük siyasəti

Üzvlük siyasətinin əsas məqsədi ölkədə maliyyə, mühasibatlıq, sığorta və risklərin idarə edilməsi istiqamətlərinin öyrənilməsi və inkişafı, bu sahədə öz üzvlərinin maraqlarının müdafiə edilməsidir. Üzvlər assosiasiyanın aparıcı qüvvəsi olmaqla onun özəyini təşkil edir. İstənilən fiziki və hüquqi şəxs (qanunvericiliyə və ARPA-nın tələblərinə tam riayət etməklə) ARPA-nın üzvü ola və onun fəaliyyətində iştirak edə bilər.

Üzvlük proqramı 2 növdən ibarətdir. Hüquqi şəxslər üçün “Korporativ üzvlük” proqramı, fiziki şəxslər üçün isə “Fərdi üzvlük” proqramı mövcuddur.

Üzvlük Paketlərimiz

Fərdi üzvlük

ARPA-nın 1500-dən artıq fərdi üzvü vardır. Aşağıdakı linkə keçid edərək üzvlük paketlərimizlə tanış ola bilərsiniz.

Korporativ üzvlük

ARPA-nın 10-dan korporativ üzvü vardır. Aşağıdakı linkə keçid edərək korporativ üzvlük paketlərimizlə tanış ola bilərsiniz.

Ready To Talk?

We work with ambitious leaders who want to define the future, not hide from it. Together, we achieve extraordinary outcomes.

    https://arpa.org.az/wp-content/uploads/2020/05/Startup-01.png