İdarəetmə Siyasəti

ARPA-nın missiyası ölkədə maliyyə və idarəetmə sahəsində peşəkar mədəniyyətin zənginləşməsinə təkan vermək və bu yolla Azərbaycanda iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafına töhfə verməkdir.

FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTLƏRİ

Maliyyə və idarəetmə sahəsində müvafiq normativ-hüquqi aktların təkmilləşdirilməsində aktiv fəaliyyət göstərir;

Müvafiq sahələrdə kadrların formalaşdırılması və peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün sertifikasiya proqramları təşkil edir;

Missiyasına uyğun auditoriyası üçün müxtəlif faydalı tədbirlər keçirir;

Elmi-tədqiqat və araşdırma ilə məşğul olur və müvafiq mətbu nəşrlər yayımlayır;

Xidmət keyfiyyətinin artırılması, müasir təcrübələrin öyrənilməsi və yayılması məqsədilə ilə aidiyyəti beynəlxalq, regional və yerli qurumlar ilə effektiv və intensiv şəkildə əməkdaşlıq edir.

BİZNES STRATEQİYASI
100%
YÜKSƏK ANALİTİKA
78%
ENDİRİMLƏR VƏ MARKETİNG
82%
ŞƏFFAF VƏ DÜRÜSTDÜR
ARPA öz fəaliyyətinə dair bütün maliyyə və qeyri-maliyyə məlumatlarını əlaqəli qurum və şəxslərlə paylaşır. Öz fəaliyyətinə dair qərarvermə prosesi müvafiq üzvlərin birgə və açıq səsverməsi ilə baş tutur. Sertifikasiya proqramları üzrə imtahanların hazırlanması, keçirilməsi və qiymətləndirilməsi şəffaf və obyektiv şəkildə həyata keçirilir.
QEYRİ-MƏNFƏƏT MƏQSƏDLİ VƏ KÖNÜLLÜDÜR
ARPA İctimai Birlikdir və əsas məqsədi qazanc əldə etmək deyildir. Bu baxımdan, o hər hansı bir məhdudiyyət qoymadan tam şəkildə ictimaiyyətə açıqdır. ARPA və onun üzvləri könüllülük şüuru ilə hərəkət edir.
İCTİMAİYYƏTƏ VƏ ÜZVLƏRİNƏ FAYDALIDIR
ARPA öz fəaliyyətini xidmət göstərdiyi ictimaiyyətə və üzvlərinə faydalı olacaq, onları məmnun edəcək şəkildə təşkil edir. Bu baxımdan, ictimaiyyət və üzvlərinin tələbləri ARPA tərəfindən işlərinin planlaşdırılmasında rəhbər tutulur.
PEŞƏKAR VƏ MƏSULİYYƏTLİDİR
ARPA öhdəliyinə götürdüyü missiyasının əhəmiyyətini dərk edir. Bu baxımdan, o fəaliyyətini ilk dəfədən düzgün və keyfiyyətli şəkildə təşkil etməyə çalışır. Yaratmağa çalışdığı faydaların uzunmüddətli və iqtisadi baxımdan məqbul olması üçün ARPA göstərdiyi xidmətlərdə davamlı inkişaf konsepsiyasını tətbiq edir.
KORPORATİV ÜZVLƏRİMİZ
image-13-01-22-04-10-6
image-13-01-22-04-10-7
image-13-01-22-04-10
image-13-01-22-04-10-1
image-13-01-22-04-10-2
image-13-01-22-04-10-3
image-13-01-22-04-10-4
image-13-01-22-04-10-5
image-13-01-22-04-18
Дизайн без названия (23)
"ARPA İctimai Birliyi hər hansı bir quruma tabe deyil və öz fəaliyyətini qanun çərçivəsində müstəqil formada təşkil edir. Öz missiyası və qanunvericilik çərçivəsində ölkə daxilində və kənarda baş verən hadisələrə müstəqil rəyi vardır və bu rəyi ictimaiyyətlə paylaşır."
https://arpa.org.az/wp-content/uploads/2020/05/signature_01.png

Günay Şahbazova

ARPA, İdarə Heyətinin Sədri