Sertifikasiya

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə Azərbaycan Mühasiblər və Risk Peşəkarları Assosiasiyası və Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyası (ASA) tərəfindən hazırlanmış sertifikasiya proqramıdır. PSS ölkəmizdə sığorta sahəsində Azərbaycan dilində olan ilk sertifikasiya proqramıdır. PSS–in tədris proqramı sığorta sahəsində dünyada tanınmış CII (The Chartered Insurance Institute) sertifikasiya proqramının tədris materialları (CII-ın rəsmi razılığı ilə) əsasında hazırlanmışdır.
ARPA və CII-in əməkdaşlığı 2012-ci ildən başlamış və ARPA-nın aktiv fəaliyyəti nəticəsində CII ilə rəsmi tərəfdaşlıq əlaqələri qurulmuşdur. ARPA CII-ın lisenziyalı regional imtahan mərkəzi kimi təsdiq edilmiş və CII-ın (Chartered İnsurance İnstitute) regional səviyyədə təlim və imtahan keçirmək səlahiyyətini əldə etmişdir. 2014-cü ildən etibarən CII-ın rəsmi razılığı ilə CII-a məxsus olan və ingilis dilində nəşr edilən “Insurance: principles and practice” dərsliyi azərbaycan dilinə tərcümə və nəşr edilərək oxucuların ixtiyarına verilmişdir.
https://arpa.org.az/wp-content/uploads/2020/08/inner_single_service.jpg

WE'LL WORK WITH YOUWhat To Expect

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic.
Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day.
Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test override the digital.

Strategy for Every Stage in the Client's Journey

Superior ROI:

We can help you boost marketing ROI by 15-25% thus attributing profit and revenue growth.

Opportunity Assessment:

Spend strategically across team, technology and working and non-working media.

Modernized Operating Model:

Develop in-house expertise to extend your marketing transformation.

https://arpa.org.az/wp-content/uploads/2020/08/inner_about-us.jpg

Bizim uğurumuz

https://arpa.org.az/wp-content/uploads/2022/02/8888.jpg
0123456789001234567890                     %

PSS imtahanlarında 2015-2022-ci illərdə 60 nəfər «Sığorta İşinin Əsasları» səviyyəsi üzrə sertifikata layiq görülmüşdür.

0123456789001234567890                     %

CII imtahanlarında 2015-2022-ci illərdə 300 nəfər iştirak etmişdir.

F.A.Q.

Do you have additional questions?

What Mobile Application Development Services Do You Offer?

Please note that we cannot help our clients raise capital. This is a service that is heavily regulated. In general, only brokers licensed with the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) can legally offer this type of service. Please make sure that any “finder” you talk to is properly licensed with FINRA before you hire them. Podcasting operational change management inside of workflows to establish a framework. Taking seamless key performance indicators offline.

Are Mobile App Development Solutions Up-to-Date?

We help entrepreneurs get ready to raise capital. This usually consists of some or all of the following services.

Please note that we cannot help our clients raise capital. This is a service that is heavily regulated. In general, only brokers licensed with the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) can legally offer this type of service. Please make sure that any “finder” you talk to is properly licensed with FINRA before you hire them.

Who Works for Your Mobile App Development Company?
 • Business plan development
 • Financial forecast development
 • Pitch deck (investor presentation) preparation
 • Strategy development
 • Market research and analysis
 • Competitor research and analysis
 • Financial analysis
 • General coaching and advisory services
 • Capital formation strategy

Abunə olun!

Yeniliklərdən daim xəbərdar olmaq üçün e-poçt ünvanınızı qeyd edin.

  https://arpa.org.az/wp-content/uploads/2020/05/Startup-01.png